Skoleregler ved Sande Trafikkskole

Effektiv kvalitetsopplæring til riktig pris

www.sandetrafikkskole.no

Skoleregler ved Sande Trafikkskole

SKOLEREGLEMENT FOR SANDE TRAFIKKSKOLE AS (alle avdelinger)

*All avbestilling skjer direkte til den enkelte lærer senest kl 10 siste virkedag før avtalt opplæring skal gjennomføres (sms nr til alle lærerne finner du på www.sandetrafikkskole.no) Avbestilling av obligatorisk opplæring/kurs og praktisk førerprøve avbestilles senest kl 10, 3 hele virkedager før opplæringen skal gjennomføres.  Ved for sen avbestilling må timen, eller den obligatoriske delen/førerprøven betales.

Unntak: Ved sykdom kan eleven fritas for betaling ved fremleggelse av legeerklæring                                        

VIKTIG!! Om du selv avbestiller en praktisk prøve (førerprøve) hos Statens Vegvesen og har booket inn leie av skolebil til oppkjøringen hos Sande Trafikkskole, MÅ du også huske å avbestille skolebilen her hos oss. Når du avbestiller oppkjøringen din hos Statens Vegvesen får ikke trafikkskolene beskjed om dette. Avbestillingsfrist på leie av skolebil til praktisk prøve er minimum 2 virkedager direkte til din trafikklærer på sms

* Påbegynte kurs refunderes ikke                                                                                  

* Pakketilbud forhåndsbetales i sin helhet. Innbetalte pakker refunderes ikke og kan ikke overdras til andre. Pakkene må brukes innen 1 år fra kjøpsdato. Pakkeavtalen regnes som inngått når den er innbetalt og det forutsettes at elev og foresatt har satt seg inn i og forstått Sande Trafikkskoles skoleregler. Trafikkopplæringen som ligger i pakken må kjøres på hverdager i tidsrommet 07.00-16.30, og oppkjøringen må avvikles på trafikkstasjonene i Drammen eller Tønsberg. Ønskes opplæring utenom disse vilkårene tilkommer det ekstra kostnader for deg som elev. 

VIKTIG VED KJØP AV PAKKE:

- pakke betyr ikke en fastpris på førerkort. Man må i mange tilfeller påregne ekstra kjøretimer utover de som ligger i pakken. Antall kjøretimer hver enkelt trenger kommer an på elevforutsetningene.

Foresatte og elev følger selv med inne på TABS-appen for å ha oversikt over timer som er utover de som er inkludert i pakken. Appen er alltid oppdatert. Om man har spørsmål ang pakken, timer eller annet; vi hjelper på mail post@sandetrafikkskole.no, telefon 33770010, sms 90865213 og chat via nettsiden. 

- en pakke har ikke noe å si på hvor "raskt" man får opplæring, alle stiller likt, uavhengig av pakkekjøp eller ikke.

-En pakke betyr i praksis kun at man foretar en forhåndsinnbetaling der det blir gitt en rabatt. Pakken er gitt med en fast rabatt pr pakke. Det betyr at man får en rabatt for at man har innbetalt summen på forhånd. Pakkens innhold er ikke skjermet for prisjusteringer (vi har prisjustering 2 ganger i året; 01.januar og 1. juli) Prisjustering vil føre til at man må betale differansen når opplæringen gjennomføres. 

 

 *Praktisk info for de som skal ta opplæring på to hjul (moped, lett MC, mellomtung MC, tung MC) 

Alle elever må stille med eget, egnet og godkjent, kjøreutstyr. Av hygeniske årsaker låner trafikkskolen IKKE ut utstyr. Mopedelever må stille med egen MC-hjelm og hansker, samt egnet bekledning ut i fra vær og temperatur. Elever på A1/A2/A (lett-, mellomtung-, og tung MC) må stille med egen MC-hjelm, MC-hansker, MC-bukse, MC-jakke og MC-sko. 

                                                        

*All opplæring må være betalt senest 3 dager før førerprøve. Hvis ikke blir førerprøven avbestilt, og eleven belastet for dette.

Praktisk prøve avvikles for våre elever normalt ved Trafikkstasjonene i Drammen og Tønsberg.  

 

BETALINGSRUTINER

Alle elever har en egen elevkonto på trafikkskolen. Den logger man seg inn på via appen TABS. Appen lastes ned gratis der du vanligvis laster ned dine apper. Appen er både for foresatte og elever. 

I appen finner du alt som omhandler betaling, booking og kommunikasjon med din trafikklærer og kontoret

- Spesielt for foresatte: Våre elever er i hovedsak under 18 år, og da er det viktig at du som foresatt vet at din sønn eller datter kjøper opplæring hos oss. De kjøper opplæring hos oss i form av å booke seg inn på opplæring via TABSappen eller nettsiden vår, eller blir booket inn på opplæring av trafikklærer/kontoret i enighet med eleven. Du har full kontroll på alle bookinger i TABS-appen som du kan logge inn i som foresatt. Ved å undertegne skolereglementet er du som foresatt ansvarlig for disse kjøpene så lenge eleven er under 18 år.

 

VI KJØRER IKKE PÅ KREDITT. DET SKAL SETTES INN PENGER PÅ AKTUELL ELEVKONTO HVER GANG MAN HAR KJØRT.

 

Du kan betale via nettbank og Vipps

På Vipps kommer det et gebyr på 1,95%. Vi anbefaler derfor bruk av nettbankinnbetaling

Foreligger ikke betaling, sendes det faktura med kr 60,- i administrasjonsgebyr.

 

 

** Prisjustering hvert år; 1. januar og 1. juli **

 

Vi er fleksible og forsøker å imøtekomme våre kunders ønsker så langt det er mulig.

Vi har mange elever hos oss, og således er det en del å holde styr på. Av og til kan det skje en feil. Har du spørsmål, ta kontakt slik at vi får ordnet opp i eventuelle feil med en gang.

 

TAUSHETSPLIKT

Vi gjør oppmerksom på at de ansatte ved Sande Trafikkskole har yrkesetisk taushetsplikt om din opplæring og ditt kundeforhold

 

PERSONOPPLYSNINGER

Som elev hos Sande Trafikkskole er du inneforstått med, og godtar, at Sande Trafikkskole lagrer personopplysninger som er relevant for ditt kundeforhold elektronisk ihht gjeldende regelverk

 

Telefontid er mandag, tirsdag og torsdag kl 10-15. Fredag kl 10-14

 

Av og til er vi forhindret fra å kunne svare på telefonhenvendelser. Du er da velkommen til å nå oss på andre måter. Husk at vi alltid er tilgjengelig på mail post@sandetrafikkskole.no og på chat  

 

 

 

Vi takker for at du valgte Sande Trafikkskole og vil gjøre vårt beste for at du skal bli en fornøyd og trygg sjåfør.

 

Ta kontakt

Åpningstider

Vår telefontid er mandag til torsdag kl 10-16. Alltid tilgjengelig på chat via nettsiden vår og på mail.
Messenger

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo Trafikkforum-logo